Bröstcancerkirurgi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

I forskargruppen studerar vi val av kirurgisk metod vid primär bröstcancerkirurgi (LR), riskfaktorer för lokalrecidiv (ENM) och rehabiliteringsbehov (MM/LR) efter primär kirurgi. Genom att systematiskt analysera sambandet mellan lymfkörtelmetastas och patient- och tumörrelaterade faktorer avser vi att ta fram ett kliniskt beslutsstöd som kan användas för att skräddarsy axillens kirurgi. Projektet använder rutinmässigt insamlade faktorer och genomiska analyser i stora populationsbaserade kohorter. För att studera riskfaktorer för lokalrecidiv jämförs protein- och genuttryck i primärtumör och lokalrecidiv. De identifierade riskfaktorerna för lokalrecidiv kan möjliggöra ett individualiserat behandlingsval. Behovet av stöd och rehabilitering varierar kraftigt mellan individer efter primär bröstcancerkirurgi. Med syftet att optimera patienternas återhämtning, utvärderar vi effekten av en intervention baserad på systematisk screening av psykologisk belastning som underlag för individbaserad rehabilitering.

Senaste forskningsoutput

Yalai Bai, Kimberly Cole, Sandra Martinez-morilla, Fahad Shabbir Ahmed, Jon Zugazagoitia, Johan Staaf, Ana Bosch-Campos, Anna Ehinger, Emma Niméus, Johan Hartman, Balazs Acs & David L Rimm, 2021 jun 4, I: Clinical Cancer Research. s. clincanres.0325.2021 clincanres.0325.2021.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Håkan Ohlsson, Gideon Wahlberg, Marlene Malmström, Rita Gustafsson, Anna Sundlöv, Erik Nordenström & Martin Almquist, 2021 maj 9, I: World Journal of Surgery.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (73)