Cancer och icke-kodande RNA

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Forskning

Grundläggande i vår forskning är studierna av genförändringar och genuttryck, där hela uppsättningen genomiska kloner och gener ur arvsmassan används med den senaste sekvenseringstekniken. Tekniken har upprättats med stor framgång vid Avd för Onkologi och används för att identifiera non-coding RNAs i malign vävnad. Fokus riktas mot icke-kodande RNA som på kort tid förändrat vår kunskap om basala kontrollmekanismer för celltillväxt och differentiering. Med hjälp av den senaste sekvenseringstekniken har vi lyckas identifiera flera hundra nya mänskliga gener, bland andra nya miRNA som kodas av tidigare kända och väl karakteriserade onkogener. I vårt projekt vill vi också kartlägga korta icke-kodande RNA i brösttumörer och i plasma hos cancerpatienter för att identifiera specifika biomarkörer. Tveklöst har ncRNA betydelse för onkogener och kommer få terapeutiska och diagnostika effekter för handhavandet av cancer.

Senaste forskningsoutput

Gorbatenko, A., Rolf Søkilde, Sorensen, E. E., Newie, I., Helena Persson, Morancho, B., Arribas, J., Litman, T., Carlos Rovira & Pedersen, S. F., 2019 dec 1, I : Scientific Reports. 9, 1, 3352.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fromm, B., Kang, W., Carlos Rovira, Cayota, A., Witwer, K., Friedländer, M. R. & Tosar, J. P., 2019, I : Journal of Nutritional Biochemistry. 65, s. 139-140 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Visa alla (12)