Vård i högteknologisk miljö

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Beskrivning

Forskargruppen Vård i högteknologisk miljö vill förstå och förklara hur det är att vara människa i relation till högteknologisk vård. Utgångspunkten är den sårbara och utsatta personen i en teknikintensiv vårdmiljö; intensivvård, anestesi, organ transplantation, radiografi och pre hospital akutsjukvård där avancerad omvårdnad bedrivs i syfte att återställa och främja hälsa. Forskningen sker med betoning på self-management och återhämtning efter organtransplantation. Övriga studier inriktas mot personcentrering och personcentrerat klimat samt samvetsstress inom pre hospital akutsjukvård, modet att överlämna sig till anestesi, smärta vid thoraxkirurgi, upplevelser av nefrotiskt syndrom, underlättande av strålbehandling av barn med cancer samt erfarenheter av intensivvård av barn. I forskningen intas företrädesvis patientens och närståendes perspektiv och frågan ställs hur vården kan utformas på bästa sätt för att möta behoven hos patienter, närstående och vårdpersonal.

Senaste forskningsoutput

Lennerling, A., Petersson, I., Andersson, U. M. & Anna Forsberg, 2020 apr 28, I : Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (141)