Vård i högteknologisk miljö

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Beskrivning

Forskargruppen Vård i högteknologisk miljö vill förstå och förklara hur det är att vara människa i relation till högteknologisk vård. Utgångspunkten är den sårbara och utsatta personen i en teknikintensiv vårdmiljö; intensivvård, anestesi, organ transplantation, radiografi och pre hospital akutsjukvård där avancerad omvårdnad bedrivs i syfte att återställa och främja hälsa. Forskningen sker med betoning på self-management och återhämtning efter organtransplantation. Övriga studier inriktas mot personcentrering och personcentrerat klimat samt samvetsstress inom pre hospital akutsjukvård, modet att överlämna sig till anestesi, smärta vid thoraxkirurgi, upplevelser av nefrotiskt syndrom, underlättande av strålbehandling av barn med cancer samt erfarenheter av intensivvård av barn. I forskningen intas företrädesvis patientens och närståendes perspektiv och frågan ställs hur vården kan utformas på bästa sätt för att möta behoven hos patienter, närstående och vårdpersonal.

Senaste forskningsoutput

Joana Boita, Ruben E. van Engen, Alistair Mackenzie, Anders Tingberg, Hilde Bosmans, Anetta Bolejko, Sophia Zackrisson, Matthew G Wallis, Debra M. Ikeda, Chantal Van Ongeval, Ruud M. Pijnappel, Mireille Broeders & Ioannis Sechopoulos, 2021 mar 30, I: European Journal of Radiology. 139

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

E Saukko, B T Andersson, A Bolejko, J Debess, K Fridell, A Henner, B R Mussmann & A Sanderud, 2021 feb 24, I: Radiography.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (167)