Cellulär biomekanik

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmakologi och toxikologi
  • Fysiologi
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Kardiologi
  • Urologi och njurmedicin

Forskning

Forskningsfältet “cellulär biomekanik” behandlar hur kemisk energi omvandlas till mekaniskt arbete och motsatsen, det vill säga hur mekaniska signaler uppfattas och omvandlas till ett biologiskt svar. Dessa processer är grundläggande och kritiska för liv. Vidare spelar dessa processer central roll för utvecklingen av ett flertal olika sjukdomstillstånd såsom åderförkalkning, hjärtsjukdom och cancer. En vävnad som vi studerar intensivt är kärlväggen som utsätts för kraftig mekanisk belastning (blodtryck, skjuvkrafter etc). Denna mekaniska belastning är sannolikt en viktig bidragande orsak till utveckling av åderförkalkning.

Senaste forskningsoutput

Krawczyk, K., 2020 feb 19, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 78 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (91)