Cellulär Neurofysiologi och Epilepsi

Organisation: forskargrupp

Forskning

Målet med vår forskning är att utveckla nya behandlingsformer för barn med svårbehandlad epilepsi. Epilepsi är en av våra vanligaste neurologiska sjukdomar och karakteriseras av återkommande krampanfall. 60 miljoner människor världen över lider av epilepsi och det kan drabba vem som helst. Dock är risken högst bland barn och äldre. Idag finns inget botemedel mot epilepsi. De behandlingsformer som finns riktas mot symptomen men har ofta kraftiga biverkningar och en tredjedel av patienterna svarar inte på medicinsk behandling. Barn med terapiresistens eller svårbehandlad epilepsi är extra utsatta. De återkommande kramperna riskerar att hämma hjärnans utveckling och leda till svåra begåvningshandikapp. En vanlig och allvarlig form av barnepilepsi är fokal kortikal dysplasi där en hög andel inte svarar på medicinering. Vi undersöker hur denna form av epilepsi uppkommer och hur anfall genereras, med målet att utveckla nya behandlingsstrategier speciellt anpassade för barn, något som är ytterst angeläget.