Barnreumatologiskt forskningscentrum

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik
  • Reumatologi och inflammation

Beskrivning

Att insjukna i en reumatisk ledsjukdom innebär stora förändringar i livet. När man drabbas som barn eller ungdom blir påverkan på det dagliga livet än större. Vi arbetar med olika infallsvinklar för att öka kunskapen om sjukdomen. Vår forskning spänner därför från epidemiologiska frågeställningar kring prognos och annan samtida sjuklighet till immunologiska mekanismer i målorganet, leden.

Forskning

Övergripande mål med våra studier är att kunna använda den nyvunna kunskapen i den kliniska verksamheten och svara på viktiga frågor både för patienterna, deras föräldrar och för professionen.

Senaste forskningsoutput

Giovanni Cagnotto, Minna Willim, Nilsson, J. Å., Michele Compagno, Jacobsson, L. T. H., Saevarsdottir, S. & Carl Turesson, 2020 jan 22, I : Arthritis Research and Therapy. 22, 1, 15.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Elisabet Berthold, Bengt Månsson & Robin Kahn, 2019 okt 28, I : Arthritis Research & Therapy. 21, s. 1-10 218.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (13)