Barns och familjers hälsa

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad
  • Pediatrik

Nyckelord

Beskrivning

Vår forskargrupp bedriver forskning inom pediatrisk vård och omsorg. Mer specifikt riktas vår forskning mot barn med långvariga sjukdomar och deras familjer, t ex cancer, cerebral pares, diabetes, hjärtsjukdom, HIV, spädbarnskolik och övervikt. Forskningen sker i ett nära samarbete med hälso- och sjukvården. Forskningen fokuserar på följande tre områden: 1. Främja hälsa i den tidiga barndomen genom att stödja föräldrar och barn 2. Sjukhusbaserad hemsjukvård för barn med långvarig sjukdom 3. Kunskapsutveckling kring införandeprocesser av barncentrerad vård. Forskargruppen har ett flervetenskapligt och multidisciplinärt perspektiv och involverar barnsjuksköterskor, barnmorskor, läkare, psykiatri- och röntgensjuksköterskor, fysioterapeuter och hälsoekonomer. Även psykologer, etnologer och teknologer är kopplade till forskargruppen.

Senaste forskningsoutput

Schmidt-Lucke, C., Käferle, J., Rydh Berner, BM., Ahlborg, L., Hansen, HM., Skjellvik Tollefsen, U., Thon, T., Damkjaer Moen, R., Pekanovic, A., Åsa Tornberg & Katarina Lauruschkus, 2019 jun 18, I : PeerJ. 7, s. e7098

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johnsen, I. O., Inger Kristensson Hallström & Litland, A. S., 2019 maj 23, Sykepleien.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (234)