Barns och familjers hälsa

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad
  • Pediatrik

Nyckelord

Beskrivning

Vår forskargrupp bedriver forskning inom pediatrisk vård och omsorg. Mer specifikt riktas vår forskning mot barn med långvariga sjukdomar och deras familjer, t ex cancer, cerebral pares, diabetes, hjärtsjukdom, HIV, spädbarnskolik och övervikt. Forskningen sker i ett nära samarbete med hälso- och sjukvården. Forskningen fokuserar på följande tre områden: 1. Främja hälsa i den tidiga barndomen genom att stödja föräldrar och barn 2. Sjukhusbaserad hemsjukvård för barn med långvarig sjukdom 3. Kunskapsutveckling kring införandeprocesser av barncentrerad vård. Forskargruppen har ett flervetenskapligt och multidisciplinärt perspektiv och involverar barnsjuksköterskor, barnmorskor, läkare, psykiatri- och röntgensjuksköterskor, fysioterapeuter och hälsoekonomer. Även psykologer, etnologer och teknologer är kopplade till forskargruppen.

Senaste forskningsoutput

Eva Ekvall Hansson & Åsa Tornberg, 2019 apr 2, I : BMC Research Notes. 12, 1, s. 1-5 201.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nils-Eric Sahlin, Ingalill Rahm Hallberg, Irén Tiberg, Annika Wallin, Hommel, A. & Bernspång, B., 2019 apr, Lund: Lunds universitet, VBE programmet. 58 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Anna Johnsson, Per Broberg, Krüger, U., Anders Johnsson, Åsa Tornberg & Håkan Olsson, 2019 mar 21, I : European Journal of Cancer Care. e13037.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (204)