Barns och familjers hälsa

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad
  • Pediatrik

Nyckelord

Beskrivning

Forskargruppen Barns och familjers hälsa bedriver forskning inom pediatrisk vård och omsorg. Mer specifikt riktas vår forskning mot barn med långvarig sjukdom och deras familjer, t.ex. barn med cancer, cerebral pares, diabetes, hjärtsjukdom, HIV, övervikt och spädbarnskolik. Forskningen sker i nära samarbete med hälso- och sjukvården och leds av professor Inger Kristensson Hallström. Implementeringen av forskningen i praktisk hälso- och sjukvård har visat sig ha stor betydelse för enskilda barn och deras familjers möjligheter att leva med sjukdom eller ohälsa. I forskargruppen ingår ett internationellt forskarteam med barnsjuksköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster, läkare, psykiatrisjuksköterskor och forskare inom global hälsa. Även etnologer, teknologer och hälsoekonomer är kopplade till forskargruppen. Utöver forskning bedriver vi forskarutbildning och uppdragsutbildning och undervisar på grund- och avancerad nivå inom det hälso- och vårdvetenskapliga området.

Forskning

Sedan 2013 bedrivs forskning inom föräldrastöd och barncentrerad vård, i det 6-åriga forskningsprogrammet LUC3 (Lund University Child Centered Care), finansierat av Forte och Vetenskapsrådet. Hösten 2018 erhöll forskargruppen ytterligare ett 6-årigt programstöd från Forte, för forskning om e-hälsa inom barnsjukvård, i forskningsprogrammet eChildHealth. Forskargruppen bedriver också handikappforskning, forskning om övervikt och fetma bland förskolebarn, ett forskningsprojekt om genus och konflikt och forskning om barn med cancer. Ett av projekten inom barncancerforskningen är iCOPE (Interregional Childhood Oncology Precision Medicine Exploration), med målet att förbättra diagnostik, behandling och livskvalitet för barn med cancer.

Senaste forskningsoutput

Angela Afua Quaye, Charlotte Castor, Imelda Coyne, Maria Söderbäck & Inger Kristensson Hallström, 2021 jun 2, I: Journal of Clinical Nursing.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ryan M. Pace, Janet E. Williams, Bianca Robertson, Kimberly A. Lackey, Courtney L. Meehan, William J. Price, James A. Foster, Daniel W. Sellen, Elizabeth W. Kamau-Mbuthia, Egidioh W. Kamundia, Samwel Mbugua, Sophie E. Moore, Andrew M. Prentice, Debela G. Kita, Linda J. Kvist, Gloria E. Otoo, Lorena Ruiz, Juan M. Rodríguez, Rossina G. Pareja, Mark A. McGuire & 2 andra, Lars Bode & Michelle K. McGuire, 2021 jun 1, I: Microorganisms. 9, 6, 1153.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (311)