Enheten för klinisk beroendeforskning

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri
  • Beroendelära

Nyckelord

Forskning

Vår enhet bedriver forskning inom beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, och inom spelberoende och andra icke-substansberoenden. Vår forskning har också ett uttalat fokus på samsjuklighet och andra problem med nära koppling till beroende, inkusive psykiatriska sjukdomar, kroppsliga sjukdomar, sociala problem och kriminalitet. Forskningen är dels klinisk och dels befolkningsbaserad, och bedrivs i nära samarbete med sjukvården i Skåne och andra delar av landet, liksom med socialtjänst, kriminalvård och med forskargrupper i Europa och USA som också fokuserar på beroende och riskbeteenden. Exempelvis är vår forskargrupp nära sammanflätad med patientarbetet vid flera kliniska enheter vid Område Beroendecentrum i Malmö, såsom enheter som arbetar med alkohol-, spel- och opioidberoende. Vår forskargrupp är också integrerad med undervisning av studenter inom sjukvårdens professioner, och med policy-arbete på beroendeområdet.

Senaste forskningsoutput

Disa Dahlman, Xinjun Li, Hedvig Magnusson, Jan Sundquist & Kristina Sundquist, 2021, I: Gynecologic Oncology. 160, 3, s. 742-747

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lisa Andersson, Anders Håkansson, Jonas Berge & Björn Johnson, 2021, I: Substance Abuse: Treatment, Prevention, and Policy. 16, 1, 15.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (103)