Klinisk infektionsmedicin

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Beskrivning

Infektionssjukdomar är viktiga hot mot folkhälsan i alla delar av världen. Forskning inom vårt område undersöker interaktioner mellan olika mikroorganismer, människans immunsystem och det samhälle vi lever i. Med vår forskning vill vi överföra dessa resultat till bättre strategier för att förebygga och behandla infektionssjukdomar. Våra forskningsprojekt omfattar samarbete med experter inom både kliniska och prekliniska specialiteter, med särskild tyngdpunkt mot mikrobiologi och immunologi. Våra forskningsprojekt är framför allt baserade i Sverige, men också vid en forskningsstation i Etiopien som drivs av vår forskargrupp. Våra huvudsakliga forskningsområden är: 1) luftvägsinfektioner; 2) antimikrobiell resistens; 3) handläggning av svåra infektioner (sepsis); 4) infektioner hos injektionsmissbrukare; 5) hiv och tuberkulos i låginkomstländer.

Forskning

Senaste forskningsoutput

Kåberg, M., Larsson, S. B., Anna Jerkeman, Nystedt, A., Duberg, A. S., Kövamees, J., Ydreborg, M., Aleman, S., Büsch, K., Marianne Alanko Blomé, Weiland, O. & Söderholm, J., 2020 maj 1, I : Scandinavian Journal of Gastroenterology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (56)