Klinisk lungmedicin och allergologi

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Vid vår forskningsenhet pågår studier om både astma, allergier och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vi provar bland annat ut nya läkemedel och behandlingsmetoder. Målet är också att få ökad kunskap om bakomliggande sjukdomsmekanismer.

Forskning

Vill du vara med i en forskningsstudie? Vi söker alltid nya försökspersoner. Främst dig med astma, allergi eller KOL, och ibland även friska personer att jämföra med. Hör gärna av dig! Tel: 0725-977 509 Mail: lungochallergiforskninglund@gmail.com Vi finns också på facebook, Lung- och Allergiforskning, Skånes universitetssjukhus, Lund. Att delta i studier innebär att du får genomgå de hälsokontroller och undersökningar som sker under studien. Dessutom ger vissa studier möjlighet att prova nya läkemedel och behandlingsmetoder. Allt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Du bidrar även med att ge ökad kunskap om sjukdomsmekanismer, vilket kan leda till bättre diagnostik och behandling i framtiden. Ersättning utgår i vissa studier.