Klinisk minnesforskning

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi
  • Neurovetenskaper
  • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

  • Demenssjukdom, Alzheimer

Beskrivning

Vårt mål är att öka kunskapen om demens- och minnessjukdomar - alltifrån uppkomst till behandling. Forskningen omfattar ett flertal diagnoser, bland annat Alzheimers sjukdom, Lewy Body demens och Parkinsons sjukdom. Markörer och tidig upptäckt av Alzheimer, genom bland annat ryggvätskeprov, är ett styrkeområde där vi uppnått resultat som omsatts i daglig, klinisk användning. Genom innovativ användning av moderna medicinska avbildningstekniker åskådliggör vi minnessjukdomarnas neurologiska förlopp i den mänskliga hjärnan. Kunskapen förs vidare till forskning och utveckling av nya läkemedel samt kliniska prövningar. Vi är en av de drivande krafterna bakom The Swedish BioFINDER Study, som tillkommit för att öka kunskapen om mekanismerna för Alzheimer, Parkinson och andra neurodegenerativa sjukdomar. Utvecklingen av vård i samband med minnessjukdomar rymmer stora möjligheter till förbättringar. Vi utvecklar nya metoder i samarbete med hälso- och sjukvården samt den kommunala omsorgen.

Senaste forskningsoutput

Iris Zahirovic, 2019 sep 3, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 105 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Brossard Saxell, T., Ingvert, M. & Connie Lethin, 2019 sep 2, I : Dementia. s. 1-25

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Düzel, E., Thyrian, J. R. & David Berron, 2019 aug 16, I : Nervenarzt.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (672)