Klinisk forskning inom anestesi och intensivvårdsmedicin

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Forskning

Gruppen bedriver forskning inom många olika områden: 1) Koagulation. Pro- och antikoagulativa processer under kritisk sjukdom undersöks med hjälp av olika koagulationsinstrument. Faciliteterna inkluderar ett laboratorium nära intensivavdelningen. 2) Centrala venekateter (CVK) är oundgänglig i behandlingen av många medicinska tillstånd. Tyvärr är inläggning och användningen av CVKer förknippade med komplikationer, som i de flesta fall skulle kunna undvikas. Denna delforskningsgrupp fokuserar på att kartlägga förekomsten av CVK-relaterade komplikationer, identifiera riskfaktorer och skapa förutsättningar för att optimera inläggning och skötsel av CVKer. 3) Intensivvårdsepidemiologi. Registerstudier avseende samband mellan variabler vid ankomst till intensivvårdsavdelning och utfall vid kritisk sjukdom studeras. Denna kunskap är viktig för att identifiera högriskpatienter och tidigt påbörja riktad behandling.

Senaste forskningsoutput

Ulf Schott & Thomas Kander, 2020 okt 19, I : Resuscitation. 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Morten F Overgaard, Anssi Heino, Sofie Alleröd Andersen, Owain Thomas, Johan Holmén & Sören Mikkelsen, 2020 aug 13, I : BMJ Open. 10, 8, e037567.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Thomas Kander, 2020 jul 10, I : Lancet Haematology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (115)