Kliniska studier vid kronisk njursjukdom (CKD)

Organisation: forskargrupp

Forskning

Vi undersöker kliniska konsekvenser av kronisk njursjukdom (CKD) och effekter av fysisk träning, dialysmodalitet och parathyreoidektomi. I RENEXC, en stor randomiserad kontrollerad träningsstudie, undersöker vi långtidseffekter av fysisk träning hos patienter med CKD 3-5. Vi undersöker fysisk funktionsförmåga, kardiovaskulär sjuklighet, livskvalitet, kroppssammansättning och följsamheten till träningsordinationen. I registerstudier (Svenskt Njurregister) undersöker vi dels effekter av olika dialysmodaliteter och dels effekterna av parathyreoidektomi på överlevnad och sjuklighet. Vår förhoppning är att få ökad förståelse för mekanismer som orsakar nedsatt fysisk funktionsförmåga, kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet hos kroniskt njursjuka. Vi samarbetar multiprofessionellt och multidisciplinärt såväl i kliniken som i forskningen. Det medför att vi kan arbeta på flera nivåer samtidigt: epidemiologi, behandling och prevention.

Senaste forskningsoutput

Kerstin Ivarsson, 2020, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 81 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (44)