CogComlabbet

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Nyckelord

Forskning

Vad är det att vara människa? CogComlabbet förenar forskning om social kognition och kommunikation i teoretisk filosofi och utvecklings- och komparativ psykologi i syfte att förklara grunderna för typiskt mänskliga livsformer.

CogComLabbet forskar om social kognition och kommunikation i teoretisk filosofi och utvecklings- och komparativ psykologi. Forskningen tar sin utgångspunkt i synen på kognition som kroppslig, situerad och distribuerad ― kognition och kommunikation är i lika mån biologiskt, ekologiskt och sociokulturellt betingade. Filosofiska (begreppsliga och logiska) metoder och metanalys av data förenas med experimentella metoder i syfte att presentera hypoteser, teorier och data om grunderna för typiskt mänskliga livsformer. Forskning pågår om intersubjektivitet; normativt beteende och konventioner; referens, pekning och delad uppmärksamhet; samarbete; metakognition; kreativitet. För närvarande ligger betoningen på normer: Vad normer är, hur de uppstår och består, samt vilka roller normer spelar i den mänskliga existensen.

CogComLabbet har pågående samarbete med följande enheter:
Centrum för Kognitiv Semiotik (Lunds Universitet)
Institut Jean Nicod (CNRS, Paris)
Centre for Subjectivity Research (Københavns Universitet)
LUCS Robotic Group (Lunds Universitet)

Projektet Understanding the Normative Dimensions of Human Conduct (NORMCON)
http://www.esf.org/activities/eurocores/running-programmes/eurounderstanding/projects/normcon.html

Linnéprojektet Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning http://project.ht.lu.se/ccl/

Senaste forskningsoutput

Markus Tullberg, 2021 feb 19, Lund: Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. 276 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Morten Overgaard & Asger Kirkeby-Hinrup, 2021 jan 1, I: Trends in Cognitive Sciences. 25, 1, s. 8-9 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Ingar Brinck, 2021, (Accepted/In press) RE:opening of a city: Thoughts and project bank on how to shape a new urban life within sudden empty spaces. Grettve, J. (red.). 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (59)