CogComlabbet

Organisation: forskargrupp

Forskning

Vad är det att vara människa? CogComlabbet förenar forskning om social kognition och kommunikation i teoretisk filosofi och utvecklings- och komparativ psykologi i syfte att förklara grunderna för typiskt mänskliga livsformer.

CogComLabbet forskar om social kognition och kommunikation i teoretisk filosofi och utvecklings- och komparativ psykologi. Forskningen tar sin utgångspunkt i synen på kognition som kroppslig, situerad och distribuerad ― kognition och kommunikation är i lika mån biologiskt, ekologiskt och sociokulturellt betingade. Filosofiska (begreppsliga och logiska) metoder och metanalys av data förenas med experimentella metoder i syfte att presentera hypoteser, teorier och data om grunderna för typiskt mänskliga livsformer. Forskning pågår om intersubjektivitet; normativt beteende och konventioner; referens, pekning och delad uppmärksamhet; samarbete; metakognition; kreativitet. För närvarande ligger betoningen på normer: Vad normer är, hur de uppstår och består, samt vilka roller normer spelar i den mänskliga existensen.

CogComLabbet har pågående samarbete med följande enheter:
Centrum för Kognitiv Semiotik (Lunds Universitet)
Institut Jean Nicod (CNRS, Paris)
Centre for Subjectivity Research (Københavns Universitet)
LUCS Robotic Group (Lunds Universitet)

Projektet Understanding the Normative Dimensions of Human Conduct (NORMCON)
http://www.esf.org/activities/eurocores/running-programmes/eurounderstanding/projects/normcon.html

Linnéprojektet Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning http://project.ht.lu.se/ccl/

Senaste forskningsoutput

Patrizio Lo Presti, 2019, (Accepted/In press) I : Phenomenology & Mind.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Patrizio Lo Presti, 2019, (Accepted/In press) I : Ecological Psychology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ingar Brinck & Christian Balkenius, 2019, (Accepted/In press) Proceedings 9th Joint IEEE International Conference on Development and Learning and on Epigenetic Robotics. Oslo: IEEE Xplore, s. 1-6

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (42)