CPUP - barnortopedisk forskningsgrupp

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Forskning

CPUP är ett nationellt kvalitetsregister och uppföljningsprogram för personer med cerebral pares (CP) som startade i Lund 1994. Till CPUP rapporteras årligen en mängd information om personens funktion, status och behandling. Registret innehåller således longitudinell information från totalpopulationen barn med CP i Sverige och ett stort antal vuxna. Databasen har under senare år vuxit med cirka 500 personer per år. CPUP används även i Norge, Danmark, Island och Skottland vilket möjliggör internationella jämförelser. Baserat på CPUP genomförs ett flertal doktorandprojekt och enskilda studier där många aspekter av CP analyseras. För mer information se www.cpup.se

Senaste forskningsoutput

Esbjörnsson, A. C. & Naili, J. E., 2020 apr 16, I : Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 15, 1, 151.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ildikó Fritz, Philippe Wagner, Bottai, M., Eriksson, H., Christian Ingvar, Krakowski, I., Kari Nielsen & Håkan Olsson, 2020 mar 14, I : Allergy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Visa alla (57)