Kritiska infektioner

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Forskning

Sepsis orsakas av en rubbad aktivering av immunsystemet om svar på mikroorganismer. Detta leder till organsvikt och i värsta fall chock med dödlighet på 40-70 %. Vi vill utveckla ny sepsisbehandling med läkemedel och dialys som tar sikte på substanser from bakterierna. I labbet studerar vi inflammatoriska svar på proteiner från streptokocker hos immunceller och blodkärl. Vi identifierar medverkande receptorer med hjälp av blockare och genetiskt modifierade möss och celler. I en klinisk studie jämför vi dialys med endotoxinadsorberande filter (oXiris) med standardfilter hos sepsispatienter. Varför är då detta viktigt? Vi har sett att proteiner från streptokocker aktiverar det medfödda immunförsvaret och påverkar blodkärl, precis som vid sepsis. Med blockare mot receptorerna hoppas vi modifiera inflammationen och återställa cirkulationen hos patienterna. Visserligen finns ett endotoxinadsorberande dialysfilter redan kommersiellt tillgängligt men den kliniska effekten måste utvärderas.

Senaste forskningsoutput

Viveka Björck, Lisa I. Påhlman, Mikael Bodelsson, Ann Cathrine Petersson & Thomas Kander, 2020 jun 6, I : Critical Care. 24, 1, 302.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Viveka Björck, Linnea Andersson, Lisa I Påhlman & Mikael Bodelsson, 2020 apr 9, I : Acta Anaesthesiologica Scandinavica.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Martin F. Bjurström, Niklas Mattsson, Andreas Harsten, Nicholas Dietz & Mikael Bodelsson, 2020, I : Minerva Anestesiologica. 86, 6, s. 636-644 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (11)