Critical studies in (dis)ability & illness

Organisation: forskargrupp

Forskning

I forskningsprojektet studeras de erfarenheter personer med kokleaimplantat och/eller hörselnedsättning har av att ta plats i fritidens många varierande miljöer med allt från fotbollsplan, simhall, schackklubb till möten på digitala arenor. Att kunna vara delaktig i ett aktivt fritidsliv är centralt för en god hälsa och allmänt välbefinnande.

I forskningsprojektet studeras de erfarenheter personer med kokleaimplantat har av att ta plats i fritidens många varierande miljöer med allt från fotbollsplan, simhall, schackklubb till möten på digitala arenor. Att kunna vara delaktig i ett aktivt fritidsliv är centralt för en god hälsa och allmänt välbefinnande. Tidigare forskning har pekat på att det finns sociala och kulturella hinder som kan begränsa personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning att beträda specifika platser i samhället. Det finns idag rent allmänt begränsad kunskap om vilka möjligheter till delaktighet i fritidens miljöer som personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning har och mer specifikt finns det lite kunskap kring de begränsningar personer med kokleaimplantat möter i sin vardag. Kulturanalytiskt undersöks hur personer med kokleaimplantat erfar den sociala och kulturella platsens betydelse utifrån den ljudmiljö som finns där. Forskningsprojektet ska öka kunskapen om hur dessa personer skapar identitet och kommunicerar med andra på sin fritid.

Senaste forskningsoutput

Kristofer Hansson, Gabriella Nilsson & Irén Tiberg, 2020, Movement of knowledge: Medical humanities perspectives on medicine, science, and experience. Hansson, K. & Irwin, R. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 155-174 20 s. (Kriterium).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Karin Broberg, Ingrid Dunér, Kristofer Hansson, Mats Hansson, Johan Jakobsson, Marcus Järås, Ulf Kristoffersson, Hindrik Mulder, Ana Nordberg, Anna Tunlid, Niklas Vareman & Karin E Wahlberg, 2019 dec 8, Svenska Dagbladet, Stockholm.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Kristofer Hansson, 2019 sep 27, GeoHumanities and Health. Atkinson, S. & Hunt, R. (red.). Springer, s. 71-83 (Global Perspectives on Health Geography).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (59)