Cystatin C, njursjukdom, amyloidos och antibiotika

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk laboratoriemedicin
  • Läkemedelskemi
  • Urologi och njurmedicin

Nyckelord

  • Amyloidos, antibiotika, cystatin C, cystatiner, eGFR, estimerat GFR, GFR, glomerulär filtrationshastighet, hjärnblödning, kreatinin, njure, njurfunktion, renal

Beskrivning

Forskning

Vi har beskrivit struktur och funktion av det humana proteinet cystatin C, som bl.a. har till uppgift, att reglera kroppens proteinnedbrytning. Vi har visat, att blodhalten av cystatin C är den bästa markören för njurfunktion (GFR) och att en ny, vanlig, njursjukdom, krympt-por-syndrom, med hög dödlighet, kan påvisas genom att mäta halten i blodet. Vi undersöker nu mekanismen för sjukdomen och hur den kan botas. Vi har fastställt mekanismen, varigenom en mutation i arvsanlaget för cystatin C orsakar en utfällning av proteinet i den form som kallas amyloid. Detta sker bl.a. i hjärnans artärer och orsakar hjärnblödning i unga år. Utfällningar av olika proteiner som amyloid äger rum vid flera vanliga sjukdomar, t.ex. Alzheimers och Parkinsons sjukdom, som därför kallas amyloidos-sjukdomar. Vi utvecklar substanser, som kan motverka sådan proteinutfällning. Vi har utvecklat nya bakterie- och virusdödande substanser, baserade på strukturen av cystatin C, och fortsätter att förbättra dessa.

Senaste forskningsoutput

Anders Grubb, 2019 maj 28, I : Lakartidningen. 116

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Jonas Björk, Ulf Nyman, Berg, U., Delanaye, P., Dubourg, L., Goffin, K., Anders Grubb, Hansson, M., Littmann, K., Åsling-Monemi, K., Bökenkamp, A. & Pottel, H., 2019 feb 4, I : Pediatric Nephrology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sällman Almén, M., Jonas Björk, Ulf Nyman, Veronica Lindström, Jonsson, M., Magnus Abrahamson, Schiller Vestergren, A., Lindhe, Ö., Franklin, G., Anders Christensson & Anders Grubb, 2019 jan, I : Kidney International Reports. 4, 1, s. 67-79

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (27)