Utvecklingslymfopoes och leukemi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Akut lymfatisk leukemi, ALL, barnleukemi, B-cell, B-ALL

Beskrivning

Forskning

Akut Lymfatisk Leukemi (ALL) är en av de vanligaste cancerformerna hos barn. Oftast insjuknar barnet med cancer i B cellerna (B-ALL), som är en del i vårt specifika immunförsvar. I jämförelse med barn drabbas få vuxna av ALL, och incidensen är således paradoxalt nog högst under barndomen. En obesvarad fråga inom cancer generellt är hur sjukdomen startar. ALL hos barn ger unika möjligheter att studera detta då man ofta vet vilken typ av mutation som kommer först. Detta första steg har i många fall hänt redan under fosterlivet. Det innebär att barnet kan födas med ett förstadium till leukemi. För att leukemi ska uppstå krävs dock flera mutationer. Vi vill förstå detta första steg i leukemiutvecklingen. Hur börjar sjukdomen? I vilken cell? Och hur förändras den cellen så att det utvecklas ett förstadium till leukemi? Genom ökad förståelse och kunskap om vad som händer i det initiala steget av sjukdomen hoppas vi att man i framtiden kan förbättra behandlingen för de barn som drabbas.

Senaste forskningsoutput

Charlotta Böiers, Simon E. Richardson, Emma Laycock, Alya Zriwil, Virginia A. Turati, John Brown, Jason P. Wray, Dapeng Wang, Chela James, Javier Herrero, Ewa Sitnicka, Stefan Karlsson, Andrew J.H. Smith, Sten Erik W. Jacobsen & Tariq Enver, 2018 feb 5, I: Developmental Cell. 44, 3, s. 362-377.e7

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Alya Zriwil, Charlotta Böiers, Trine A. Kristiansen, Lilian Wittmann, Joan Yuan, Claus Nerlov, Ewa Sitnicka & Sten E.W. Jacobsen, 2018, I: British Journal of Haematology. 183, 4, s. 588-600 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Göran Karlsson, Mikael Sigvardsson & Charlotta Böiers, 2017 dec 15, I: EMBO Journal. 36, 24, s. 3552-3554 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (8)