Utvecklingsrelaterade störningar, affektiv sjukdom och ångestsyndrom i barn- och ungdomspsykiatri

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Forskning

Vår forskargrupp undersöker fenomenologi, psykosociala faktorer, genetiska faktorer och miljöfaktorer vid barn- och ungdomspsykiatriska sjukdomar. Vi använder en epidemiologisk metod med genetisk-social kartläggning, följt av långtidsuppföljningar (inklusive kontroller). Andra forskningsprojekt är förankrade i den kliniska vardagen och studerar det naturliga förloppet av barnpsykiatriska störningar i syfte att förbättra behandlingsinsatser. Det långsiktiga utfallet av psykiatriska symtom och beteenden i barndomen är otillräckligt studerat, liksom hur psykiatriska störningar överlappar och övergår i varandra. Ett transdiagnostiskt synsätt är användbart för förståelsen av psykiatrisk samsjuklighet. Fokus för vår forskning är på utvecklingsrelaterade störningar med funktionsnedsättande symtom inom social förmåga, uppmärksamhet, impulsivitet, beteende, humör och ätbeteende.

Senaste forskningsoutput

Kristian Hansson, Lars Malmkvist & Björn Axel Johansson, 2020 maj, I : Nordic Journal of Psychiatry. 74, 4, s. 273-279

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (44)