Miljöepidemiologi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Beskrivning

Forskning

Vi bedriver epidemiologisk forskning och utbildning med fokus på miljöns betydelse för vår hälsa. Vi är en tvärvetenskaplig forskargrupp med gemensam grund i användandet av epidemiologiska metoder för att undersöka faktorer relevanta för vår hälsa. Vår forskning bygger på registerdata, biologiska prover sparade i biobanker och fältstudier. Exempel på aktuella frågeställningar som forskargruppen arbetar med är:
- Medför tatueringar ökade risker för att utveckla vissa cancerformer?
- Vilka faktorer ökar risken för långvarig generaliserad smärta?
- Vilken betydelse har exponering för fluorerade ämnen under graviditeten för såväl moderns som fostret/barnets hälsa?
- Vad påverkar risken att bli ofrivilligt barnlös?

Senaste forskningsoutput

Norlén, F., Gustavsson, P., Wiebert, P., Lars Rylander, Westgren, M., Plato, N., Maria Albin & Selander, J., 2019 maj 23, I : Occupational and environmental medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maria Albin, Kerstin Nilsson, Per-Olof Östergren, Lars Rylander & Kadefors, R., 2019 apr 30, s. O3D.5.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (78)