Epidemiologi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

  • PFAS, tatuering, smärta, biobank, epidemiologi, folkhälsa, miljömedicin

Beskrivning

Forskning

Epidemiologi är läran om sjukdomars utbredning och orsaker i befolkningen. I vår forskargrupp studerarar vi hur människors hälsa påverkas av den yttre miljön, livsstilsfaktorer och annan samtida sjukdom. Särskilda fokusområden är miljöföroreningar (exempelvis PFAS), tatueringar och smärta. Forskningen bygger på omfattande datainsamling i fält och nationella enkätstudier som kombineras med befintlig information från befolkningsregister och biobanker. Vi bygger för närvarande två stora forskningsinfrastrukturer: Ronneby mor-barnkohort och The Swedish Tattoo Cohort.

Senaste forskningsoutput

Qing Shen, Yuanjun Ma, Anna Jöud, Maria E C Schelin, Katja Fall, Ove Andrén & Fang Fang, 2021 feb, I: JNCI Cancer Spectrum. 5, 1, s. pkaa108

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ying Li, Yiyi Xu, Tony Fletcher, Kristin Scott, Christel Nielsen, Daniela Pineda, Christian H Lindh, Daniel S Olsson, Eva M Andersson & Kristina Jakobsson, 2021, I: Environmental Research. 194, 110647.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Elisabeth Bondesson, 2021, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 95 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (66)