Epidemiologi och farmakogenetik

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Forskning

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige, ca 8000 insjuknar och 1400 avlider i sjukdomen varje år. De flesta erhåller tilläggsbehandling efter operation. Men många är redan botade av operation och för 7-40% fungerar inte behandlingen som tänkt. Kroppsform, gener, och livsstil reglerar tillsammans kroppens hormoner, tillväxtfaktorer och inflammation, som i sin tur modulerar bröstcancerrisk och prognos. Normala genvarianter förklarar ca 20% av skillnader i behandlingssvar. Livsstil såsom kaffe och tobak kan interagera med behandling. Det finns flera tumörmarkörer där riktade läkemedel redan finns som ännu inte används kliniskt. Vi använder ett integrerat synsätt som kombinerar information från kvinnan och tumören med registerdata för optimal uppföljning. Vårt mål är att ta fram evidensbaserade livsstilsråd att implementeras i klinisk praxis för bättre primär och sekundär prevention och utveckla prediktiva tester för förbättrad riskstratifiering och behandlingsval.

Senaste forskningsoutput

Dellson, P., 2019, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 79 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Helga Tryggvadottir, Huzell, L., Gustbée, E., Simonsson, M., Markkula, A., Karin Jirström, Carsten Rose, Christian Ingvar, Signe Borgquist & Helena Jernström, 2018 okt 12, I : Frontiers in Oncology. 8, OCT

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (26)