epIgG

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Forskning

EpIgG är ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete med målsättningen att adressera en central fråga inom infektionsmedicinen: Vilka antikroppar skyddar mot infektion och vilka förvärrar tillståndet? I människans infektionsförsvar spelar antikroppar en viktig roll, och bland de olika antikroppstyperna är IgG den dominerande. I dagsläget är det fortfarande oklart vad som kännetecknar en repertoar av antikroppar med skyddande effekt och vad som särskiljer dessa från antikroppar som utlöser en oönskad inflammatorisk reaktion. EpIgG består av fem forskargrupper med kompetens inom flertalet av de senaste forskningsmetoderna. Resultaten från projektet förväntas bidra till utveckling av nya läkemedel och vacciner mot bakteriella infektioner. Detta är en ytterst angelägen forskningsuppgift i en tid när WHO har klassificerat bakteriers ökande resistens mot antibiotika, som det största globala hotet mot människors hälsa.

Senaste forskningsoutput

Nägeli, A., Eleni Bratanis, Christofer Karlsson, Oonagh Shannon, Kalluru, R., Adam Linder, Johan Malmström & Mattias Collin, 2019 jul 1, I : Journal of Experimental Medicine. 216, 7, s. 1615-1629

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lotta Happonen, Hauri, S., Svensson Birkedal, G., Christofer Karlsson, Therese de Neergaard, Khakzad, H., Pontus Nordenfelt, Wikström, M., Wisniewska, M., Lars Björck, Lars Malmström & Johan Malmström, 2019 jun 21, I : Nature Communications. 10, 1, s. 2727

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

David Ermert, Laabei, M., Weckel, A., Mörgelin, M., Martin Lundqvist, Lars Björck, Ram, S., Sara Linse & Anna M. Blom, 2019 jun 4, I : Frontiers in Immunology. 10, JUN, 1230.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (34)