EPI@LUND

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Nyckelord

  • Befolkningsstudier, infrastrukturer, folkhälsa, miljömedicin, reproduktion, registerstudier, epidemiologi

Beskrivning

Forskning

EPI@LUND söker svar på angelägna samhällsfrågor genom att kombinera modern epidemiologisk metodik med detaljerade befolkningsdata på individnivå, eller med genetisk/epigenetisk data i kombination med bioinformatiska analyser. Forskning inom tillämpad kausal inferens, exempelvis kring hur registeruppgifter kan användas för att korrigera för selektionsbias i befolkningsbaserade kohortstudier, är också ett centralt tema för gruppen. EPI@LUND driver och utvecklar forskningsinfrastrukturer för befolkningsforskning, biobanker, bioinformatik och undervisning. Arbetet bedrivs på tvärs över fakulteterna vid Lunds universitet och i nationella och internationella samarbeten. Ett exempel är LUPOP – Lund University Population Research Platform – en öppen, rådgivande, infrastruktur för befolkningsforskning, tillgänglig för alla forskare vid Lunds universitet oavsett fakultet eller forskningsinriktning.

Senaste forskningsoutput

Pottel, H., Jonas Björk, Bökenkamp, A., Berg, U., Åsling-Monemi, K., Selistre, L., Dubourg, L., Hansson, M., Littmann, K., Jones, I., Sjöström, P., Ulf Nyman & Delanaye, P., 2019 feb 28, I : Kidney International.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (23)