EPI@LUND

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Nyckelord

  • Befolkningsstudier, infrastrukturer, folkhälsa, miljömedicin, reproduktion, registerstudier, epidemiologi

Beskrivning

Forskning

EPI@LUND söker svar på angelägna samhällsfrågor genom att kombinera modern epidemiologisk metodik med detaljerade befolkningsdata på individnivå, eller med genetisk/epigenetisk data i kombination med bioinformatiska analyser. Forskning inom tillämpad kausal inferens, exempelvis kring hur registeruppgifter kan användas för att korrigera för selektionsbias i befolkningsbaserade kohortstudier, är också ett centralt tema för gruppen. EPI@LUND driver och utvecklar forskningsinfrastrukturer för befolkningsforskning, biobanker, bioinformatik och undervisning. Arbetet bedrivs på tvärs över fakulteterna vid Lunds universitet och i nationella och internationella samarbeten. Ett exempel är LUPOP – Lund University Population Research Platform – en öppen, rådgivande, infrastruktur för befolkningsforskning, tillgänglig för alla forskare vid Lunds universitet oavsett fakultet eller forskningsinriktning.

Senaste forskningsoutput

Björk, J., Nyman, U., Courbebaisse, M., Couzi, L., Dalton, R. N., Dubourg, L., Ebert, N., Eriksen, B. O., Gaillard, F., Garrouste, C., Grubb, A., Hansson, M., Jacquemont, L., Jones, I., Kamar, N., Lamb, E. J., Legendre, C., Littmann, K., Mariat, C., Melsom, T. & 8 andra, Rostaing, L., Rule, A. D., Schaeffner, E., Sundin, P-O., Turner, S., Anna Åkesson, Delanaye, P. & Pottel, H., 2020 jun 13, I : CKJ: Clinical Kidney Journal. 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (59)