EPI@LUND

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Nyckelord

  • Befolkningsstudier, infrastrukturer, folkhälsa, miljömedicin, reproduktion, registerstudier, epidemiologi

Beskrivning

Forskning

EPI@LUND söker svar på angelägna samhällsfrågor genom att kombinera modern epidemiologisk metodik med detaljerade befolkningsdata på individnivå, eller med genetisk/epigenetisk data i kombination med bioinformatiska analyser. Forskning inom tillämpad kausal inferens, exempelvis kring hur registeruppgifter kan användas för att korrigera för selektionsbias i befolkningsbaserade kohortstudier, är också ett centralt tema för gruppen. EPI@LUND driver och utvecklar forskningsinfrastrukturer för befolkningsforskning, biobanker, bioinformatik och undervisning. Arbetet bedrivs på tvärs över fakulteterna vid Lunds universitet och i nationella och internationella samarbeten. Ett exempel är LUPOP – Lund University Population Research Platform – en öppen, rådgivande, infrastruktur för befolkningsforskning, tillgänglig för alla forskare vid Lunds universitet oavsett fakultet eller forskningsinriktning.

Senaste forskningsoutput

Gabriella Nilsson, Lisa Ekstam, Anna Axmon & Janicke Andersson, 2021 maj 6, I: Journal of Aging & Social Policy. 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tereza Planck, Fredric Hedberg, Jan Calissendorff & Anton Nilsson, 2021 maj, I: Thyroid. 31, 5, s. 732-739 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (82)