EPI@LUND

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Nyckelord

  • Befolkningsstudier, infrastrukturer, folkhälsa, miljömedicin, reproduktion, registerstudier, epidemiologi

Beskrivning

Forskning

EPI@LUND söker svar på angelägna samhällsfrågor genom att kombinera modern epidemiologisk metodik med detaljerade befolkningsdata på individnivå, eller med genetisk/epigenetisk data i kombination med bioinformatiska analyser. Forskning inom tillämpad kausal inferens, exempelvis kring hur registeruppgifter kan användas för att korrigera för selektionsbias i befolkningsbaserade kohortstudier, är också ett centralt tema för gruppen. EPI@LUND driver och utvecklar forskningsinfrastrukturer för befolkningsforskning, biobanker, bioinformatik och undervisning. Arbetet bedrivs på tvärs över fakulteterna vid Lunds universitet och i nationella och internationella samarbeten. Ett exempel är LUPOP – Lund University Population Research Platform – en öppen, rådgivande, infrastruktur för befolkningsforskning, tillgänglig för alla forskare vid Lunds universitet oavsett fakultet eller forskningsinriktning.

Senaste forskningsoutput

Bertil Johansson, Fredrik Mertens, Schyman, T., Jonas Björk, Nils Mandahl & Felix Mitelman, 2019 sep, I : Genes Chromosomes and Cancer. 58, 9, s. 607-611 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Demanelis, K., Argos, M., Tong, L., Shinkle, J., Sabarinathan, M., Rakibuz-Zaman, M., Sarwar, G., Shahriar, H., Islam, T., Rahman, M., Yunus, M., Graziano, J. H., Broberg, K., Karin Engström, Jasmine, F., Ahsan, H. & Pierce, B. L., 2019 maj 1, I : Environmental Health Perspectives. 127, 5, 057011.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (30)