Evolutionsbiologi

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Forskargruppen Evolutionsbiologi ligger i gränslandet mellan utveckling, ekologi och evolution. Vi använder experimentella och jämförande metoder baserade på matematiska modeller och konceptuell analys.

Forskning

Vi försöker förstå hur de evolutionära processer som började för flera miljarder år sedan fungerar. För att göra det samarbetar vi med andra discipliner; molekylär- och utvecklingsbiologi såväl som ekologi. Vi använder oss också av matematiska modeller och analyser. Vi ägnar oss åt såväl empiriska som teoretiska studier. Vi observerar och experimenterar, drar slutsatser och skapar modeller. Det kan exempelvis röra sig om skillnader i utseende, beteende eller andra egenskaper. Vi undersöker anpassningar till miljön uppstår, hur flexibla anpassningarna är, och i vilken mån som evolutionens riktning påverkas av hur individer reagerar på miljöförändringar. Vi studerar främst ödlor av olika slag, men även vattenloppor.