Evolutionär ekologi i samspelet mellan växter och insekter

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Forskargruppen Evolutionär ekologi i samspelet mellan växter och insekter är intresserade av skeenden som skapar biologisk mångfald. Två av de mest skiftande och talrika organismgrupperna på jorden är växter och insekter som livnär sig på växter. I vår forskning undersöker vi processerna som har gjort de här grupperna så mångsidiga.

Forskning

Vi strävar efter att förstå hur variation inom och mellan arter uppkommer. Det gör vi genom att använda flera olika studiesystem. Vart och ett inkluderar växt-och insektsarter som bildar små nätverk där de påverkar varandra. I nätverken undersöker vi mönster hos växtsignaler och försvarsegenskaper. Vi studerar också insekters värd- och nektarväxtpreferenser. Vi tittar även på hur samspelet påverkas av hur växten och insektenförhåller sig till varandra. Huruvida samspelet präglas av antagonism eller en form av symbios där insekten och växten gynnar varandra. Vi studerar också arter som har bytt värd. Vår ambition är att förstå hur ekologiska och evolutionära processer samspelar mellan arter och hur det kan öka den biologiska mångfalden. Vår forskning överbrygger klyftan mellan zoologi och botanik genom att förena undersökningar av djur- och växtekologi, evolution, arvsmassa, beteende och kemisk ekologi.

Senaste forskningsoutput

Jessika M.M. Neves, Zachary J. Nolen, Nidia N. Fabré, Tamí Mott & Ricardo J. Pereira, 2021 sep, I: Heredity. 127, 3, s. 323-333

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Josselin Clo & Øystein H. Opedal, 2021 aug, I: Evolution. 75, 8, s. 1920-1935

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Christophe Pélabon, Francesca De Giorgi, Øystein H. Opedal, Geir H. Bolstad, Astrid Raunsgard & W. Scott Armbruster, 2021 jul 8, I: Evolutionary Biology. 48, 3, s. 366–377

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (46)