Experimentell onkologi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Målriktad terapi, Tumörens mikromiljö, Angiogenes, Cancer-associerade fibroblaster, Musmodeller av cancer

Beskrivning

Forskning

Studier av tumören som ett kommunicerande organ Cancer uppkommer genom en rad olika förändringar i arvsmassan hos tidigare helt normal vävnad. Genom dessa genetiska förändringar kan cancercellerna undvika kroppens strikta kontroll på tillväxt och bilda en tumör. Nya studier betonar dock vikten av tumörcellernas kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. Olika celltyper i tumörens omgivning hjälper cancercellerna genom att tillhandahålla en mängd faktorer som underlättar tumörens initiering, tillväxt och spridning. Vi söker grundläggande kunskap om olika celltyper som tillsammans utgör en tumör, samt hur dessa celltyper kommunicerar med varandra för att forma en aggressiv och behandlingsresistent cancer. Förvissningen är att vi med mer kunskap om tumörens molekylära och cellulära arkitektur kommer att kunna hitta nya vägar att behandla tumörsjukdomar.

Senaste forskningsoutput

Freja Albjerg Venning, Kamilla Westarp Zornhagen, Lena Wullkopf, Jonas Sjölund, Carmen Rodriguez-Cupello, Pontus Kjellman, Mikkel Morsing, Morteza Chalabi Hajkarim, Kyoung Jae Won, Janine Terra Erler & Chris Denis Madsen, 2021 maj 20, I: Journal of Experimental and Clinical Cancer Research. 40, 1, s. 1 21 s., 175.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Agatheeswaran Subramaniam, Kristijonas Zemaitis, Mehrnaz Safaee Talkhoncheh, David Yudovich, Alexandra Bäckström, Shubhranshu Debnath, Jun Chen, Mayur Vilas Jain, Roman Galeev, Massimiliano Gaetani, Roman A Zubarev & Jonas Larsson, 2020 nov 5, I: Blood. 136, 19, s. 2151-2161 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (29)