Cirkulationsfysiologi vid kritisk sjukdom

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Forskning

Kritiskt sjuka patienter drabbas ofta av ökat vätskeläckage från kärl till vävnad vilket gör intravenös vätsketerapi är viktig komponent i behandlingen av kritiskt sjuka patienter. Även om vätskebehandling tveklöst kan rädda liv kan okritisk användning av vätska orsaka ödem och kompartmentsyndrom vilket i förlängningen kan försämra utfallet. Det övergripande syftet med gruppens forskning är att optimera vätsketerapi vid kritisk sjukdom genom att undersöka bakomliggande mekanismer till vätskeläckage samt potentiella behandlingar samt att finna metoder som minimerar biverkningar av vätsketerapi. Forskningen inkluderar prekliniska studier, kliniska observationsstudier samt interventionsstudier.

Senaste forskningsoutput

Erik Linné, Maria Adrian, Peter Bentzer & Thomas Kander, 2021 apr, I: BMJ open quality. 10, 2, e001155.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sophie Juul, Emil Eik Nielsen, Joshua Feinberg, Faiza Siddiqui, Caroline Kamp Jørgensen, Emily Barot, Johan Holgersson, Niklas Nielsen, Peter Bentzer, Areti Angeliki Veroniki, Lehana Thabane, Fanlong Bu, Sarah Klingenberg, Christian Gluud & Janus Christian Jakobsen, 2021, I: PLoS ONE. 16, 3 March, e0248132.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Magnus H. Jonsson, Ami Hommel, Lizbet Todorova, Olle Melander & Peter Bentzer, 2020 aug, I: Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 64, 7, s. 920-927 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (28)