Cirkulationsfysiologi vid kritisk sjukdom

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Forskning

Kritiskt sjuka patienter drabbas ofta av ökat vätskeläckage från kärl till vävnad vilket gör intravenös vätsketerapi är viktig komponent i behandlingen av kritiskt sjuka patienter. Även om vätskebehandling tveklöst kan rädda liv kan okritisk användning av vätska orsaka ödem och kompartmentsyndrom vilket i förlängningen kan försämra utfallet. Det övergripande syftet med gruppens forskning är att optimera vätsketerapi vid kritisk sjukdom genom att undersöka bakomliggande mekanismer till vätskeläckage samt potentiella behandlingar samt att finna metoder som minimerar biverkningar av vätsketerapi. Forskningen inkluderar prekliniska studier, kliniska observationsstudier samt interventionsstudier.

Senaste forskningsoutput

Björkander, M., Peter Bentzer, Ulf Schött, Broman, M. E. & Thomas Kander, 2019, I : Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 63, 1, s. 61-68

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (19)