Cirkulationsfysiologi vid kritisk sjukdom

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Forskning

Kritiskt sjuka patienter drabbas ofta av ökat vätskeläckage från kärl till vävnad vilket gör intravenös vätsketerapi är viktig komponent i behandlingen av kritiskt sjuka patienter. Även om vätskebehandling tveklöst kan rädda liv kan okritisk användning av vätska orsaka ödem och kompartmentsyndrom vilket i förlängningen kan försämra utfallet. Det övergripande syftet med gruppens forskning är att optimera vätsketerapi vid kritisk sjukdom genom att undersöka bakomliggande mekanismer till vätskeläckage samt potentiella behandlingar samt att finna metoder som minimerar biverkningar av vätsketerapi. Forskningen inkluderar prekliniska studier, kliniska observationsstudier samt interventionsstudier.

Senaste forskningsoutput

Juul, S., Niklas Nielsen, Peter Bentzer, Veroniki, A. A., Thabane, L., Adam Linder, Klingenberg, S., Gluud, C. & Jakobsen, J. C., 2020 maj 9, I : Systematic Reviews. 9, 1, 108.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Magnus H. Jonsson, Hommel, A., Todorova, L., Olle Melander & Peter Bentzer, 2020 mar 31, I : Acta Anaesthesiologica Scandinavica.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Magnús Hjaltalín Jónsson, 2020, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 71 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (23)