Enheten för klinisk forskning om utagerande beteenden och utvecklingsrelaterad psykopatologi

Organisation: forskargrupp

Forskning

Vår grupp bedriver forskning med fokus på psykiatri, utveckling och aggressivt, antisocialt beteende i ett livsloppsperspektiv. Huvuddelen av våra projekt är kliniska och longitudinella och undersöker riskfaktorer för och utvecklingen av utagerande beteende samt psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar, neurokognitiva problem, somatiska sjukdomar, social utsatthet, problem i skolan och på arbetsmarknaden. Vi har nära samarbete med hälso- och sjukvården, kriminal- och ungdomsvården, socialtjänsten, skolan och polisen och flera projekt genomförs tillsammans med andra forskargrupper i Sverige och andra länder. LU-CRED deltar i grund- och vidareutbildning av studenter, kliniker och praktiker från hälso- och sjukvården och andra samverkande områden.

Senaste forskningsoutput

Baudin, C., Nilsson, T., Märta Wallinius, Sturup, J. & Andiné, P., 2020 apr 20, I : Journal of Forensic Sciences.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Matti Cervin, Sean Perrin, Olsson, E., Claesdotter-Knutsson, E. & Magnus Lindvall, 2020 mar 24, I : European Child & Adolescent Psychiatry.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Matti Cervin, Sean Perrin, Olsson, E., Claesdotter-Knutsson, E. & Magnus Lindvall, 2020 jan 6, I : Journal of Anxiety Disorders. 69, 102175.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (25)