Genetiska och epigenetiska studier av barnleukemi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Nyckelord

  • Barnleukemi, genetik, epigenetik, patogenes, prognos

Beskrivning

Forskning

I vår forskargrupp studerar vi genetiska/epigenetiska avvikelser i ALL och AML hos barn med avsikt att förstå hur och varför dessa mutationer, undersöka deras roll i uppkomst och progression av leukemi samt utvärdera deras kliniska betydelse för diagnostik och prognosbedömning. Mer specifikt fokuserar vi på 1) analyser av parade prover från diagnos och recidiv för att identifiera förändringarna som leder till recidiv, 2) detaljerade genetiska och epigenetiska studier av isodisomier; dylika avvikelser är vanliga i AML och ALL men deras biologisk/kliniska betydelse är till stora delar okänd, 3) identifiering av genetiska förändringar som kan förklara den stegvisa utvecklingen från medfödd, eller tidigt i livet utvecklad, leukemoid blodbild hos barn med Down syndrom till AML samt 4) genetisk karakterisering av en grupp av ALL, som kallas ”B-other” och som är kliniskt väldigt varierande, för att försöka dela upp B-other i mindre, kliniskt betydelsefulla subgrupper.

Senaste forskningsoutput

Bertil Johansson, Fredrik Mertens, Schyman, T., Jonas Björk, Nils Mandahl & Felix Mitelman, 2019 sep, I : Genes Chromosomes and Cancer. 58, 9, s. 607-611 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Monika Meinert, Elisabet Englund, Hedberg-Oldfors, C., Oldfors, A., Kornhall, B., Lundin, C. & Wittström, E., 2019 jul 2, I : Ophthalmic Genetics. 40, 3, s. 227–236 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Minjun Yang, Vesterlund, M., Siavelis, I., Moura-Castro, L. H., Anders Castor, Thoas Fioretos, Jafari, R., Henrik Lilljebjörn, Odom, D. T., Linda Olsson, Naveen Ravi, Eleanor L. Woodward, Harewood, L., Lehtiö, J. & Kajsa Paulsson, 2019 apr 3, I : Nature Communications. 10, 1, 1519.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (21)