Genetisk arbets- och miljömedicin

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Farmakologi och toxikologi
  • Medicinsk genetik

Beskrivning

Forskning

Giftiga ämnen i miljön kan skada arvsmassan. Sådana skador uppkommer ofta tidigt i sjukdomsförlopp och kan orsaka cancer och andra sjukdomar och i vissa fall även föras vidare till nästa generation. På Genetisk arbets- och miljömedicin identifierar vi genetiska skador orsakade av exponering för kemikalier i arbetsmiljön. Ett annat viktigt fokus i är att identifiera genetiska skillnader som påverkar individuell känslighet för skadliga ämnen i arbetsmiljön och därmed benägenheten att utveckla exponeringsrelaterad sjukdom. Laboratoriet utför analyser av patienter, biobankade prover och initierar gruppundersökningar av individer som utsatts för skadlig exponering. Pågående projekt omfattar arbetare i södra Sverige tex. svetsare, frisörer, och dieselexponerade arbetare. Laboratoriet har kompetens och instrument för analys av genetiska skador, inklusive epigenetiska. Likaså utförs genotypning samt bestämning av genuttryck. Forskningen har finansierats av bidrag från bl.a. forskningsråden FORTE, AFA, FORMAS.

Senaste forskningsoutput

Karin Broberg, Johanna Svensson, Karin Grahn, Eva Assarsson, Mikael Åberg, Jenny Selander & Stefan Enroth, 2021 feb 15, I: BioEssays.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Marie C Conway, Emeir M McSorley, Maria S Mulhern, Toni Spence, Maria Weslowska, J J Strain, Edwin van Wijngaarden, Phil W Davidson, Gary J Myers, Karin E Wahlberg, Conrad F Shamlaye, Diego F Cobice, Barry W Hyland, Daniela Pineda, Karin Broberg & Alison J Yeates, 2021 feb 2, I: British Journal of Nutrition. 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (60)