Vårdrelaterade infektioner hos svårt och kristiskt sjuka

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Forskning

Vård av svårt och kritiskt sjuka patienter är avancerad och innebär stöd av vitala funktioner. Användningen av t.ex. respirator och dialysmaskin är livräddande, men innebär också risker för komplikationer f.f.a. sekundära infektioner. Medicintekniska produkter, såväl apparater som förbrukningsmaterial skall vara så säkra som möjligt att använda. Projektet har två inriktningar, båda syftande till profylax mot sekundära, vårdrelaterade infektioner hos allvarligt sjuka patienter. 1 Användning av probiotiska bakterier (bl.a. ProViva bakterien- L. plantarum 299v) i avsikt att reducera kolonisering och överväxt av sjukdomsalstrande bakterier, i svalg och luftvägar för att minska risken för djupa luftvägsinfektioner. 2 Undersökning av materialegenskaper hos invasivt använda medicintekniska produkter såsom central venkateter (CVK) och endotrachealtub (ETT) som används vid respiratorvård. Bakterieadhesion och förmåga att motverka sådan, utveckling av biofilm och vävnadskompabilitet undersöks.

Senaste forskningsoutput

Maria Mikus, Arash Zandian, Ronald Sjöberg, Carl Hamsten, Björn Forsström, Morgan Andersson, Lennart Greiff, Mathias Uhlén, Mattias Levin, Peter Nilsson, Marianne van Hage & Mats Ohlin, 2021, I: Journal of Allergy and Clinical Immunology. 147, 3, s. 1077-1086

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

David Nygren, Jonas Norén, Yang De Marinis, Anna Holmberg, Carl-Johan Fraenkel & Magnus Rasmussen, 2021, I: Infectious Diseases.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (13)