Hälsofrämjande komplexa interventioner

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Beskrivning

Forskar och undervisar inom hälsofrämjande omvårdnad med utgångspunkt i ”att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande”. Hälsofrämjande omvårdnad innebär att bota och lindra när sjukdom redan uppkommit. Det innebär också att förebygga sjukdom och att stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till sin egen förmåga. Hälsofrämjande åtgärder kan således vara inriktade på individ och grupp men också mot samhällsstrukturer. För individen kan hälsofrämjande åtgärder bidra till att stödja anpassning sig till en förändrad livssituation vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Några pågående forskningsområden i gruppen är: • Utveckla och utvärdera motiverande samtal • Olika aspekter på livet efter en tarm och/eller stomioperation • Patienters egenvårdsförmåga efter dagkirurgi • Vårdrummets betydelse ur patient och sjuksköterskeperspektiv • Uppföljning och återhämtning efter intensivvård • Vitala parametrar och patientsäkerhet inom somatisk vård

Senaste forskningsoutput

Martin Spångfors, Mats Molt & Karin Samuelson, 2020 apr, I: Journal of Clinical Nursing. 29, 7-8, s. 1187-1194 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (79)