Blodstamcellsutveckling

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Klinisk laboratoriemedicin

Nyckelord

  • Blod, utvekling av blod, stamceller, transplantation

Beskrivning

Forskning

Avsikten med vår forskning är att utveckla nya metoder för att generera blodstamceller från patienternas egna vävnadsspecifika celler. På så sätt hoppas vi kunna erbjuda en obegränsad tillgång av patientspecifika celler i behandling av olika blod- och cancersjukdomar. Metoden går ut på att isolera vävnadsspecifika celler från patienter och omprogrammera dessa celler till inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler). Dessa iPS-celler kan i sin tur differentiera vidare till mogna blodceller. Vi har utarbetat ett protokoll som effektivt differentierar humana iPS-celler till blodceller. Med hjälp av protokollet i kombination med nyupptäckta faktorer som ytterligare ökar effektiviteten, vill vi efterlikna olika stadier under den embryonala utvecklingen. På så sätt kan vi definiera mekanismerna som påverkar framställning och tillväxt av blodstamceller från pluripotenta stamceller. Vi hoppas att våra resultat kommer att bidra till en ökad förståelse hur denna utvecklingsprocess går till.

Senaste forskningsoutput

Roger E. Rönn, Guibentif, C., Saxena, S. & Niels Bjarne Woods, 2017 jan 1, I : Stem Cells. 35, 1, s. 197-206 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Guibentif, C., 2017, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 90 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (13)