Lever-, pankreas- och gallvägskirurgi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi
  • Gastroenterologi

Forskning

Leverkirurgiforskningen fokuserar på kliniska resultat och registerforskning, ffa leverkirurgi p.g.a. metastaser från tjocktarm-ändtarmscancer. Biomarkörforskning på vävnad i syfte att utveckla bättre diagnostik och framtida riktad behandling. Multimodala insatser utvärderas. Teknikutveckling av leverparenkymets kvalitet, inkl. genomblödning. Pankreascancerprojektet identifierar nya biomarkörer, inte minst i riskgrupper. Målprotein specifika för pankreascancer tas fram i större patientmaterial och ett proteinbaserat test utvecklas för tidig diagnostik. Nya tumörspecifika biomarkörer i cancervävnad ger möjligheter till riktad och tumörspecifik behandling. Gallgångs-gallblåsecancer är ytterligare ett område som studeras såväl kliniskt som translationellt med identifikation av nya receptorer/biomarkörer i vävnad, och även i blod för diagnostik, differentialdiagnostik och riktad behandling. En omfattande registerforskning på nationell nivå vad avser gallblåsecancer görs.

Senaste forskningsoutput

Tara M. Mackay, Elizabeth M. Gleeson, Ulrich F. Wellner, Caroline Williamsson, Olivier R. Busch, Bas Groot Koerkamp, Tobias Keck, Hjalmar C. van Santvoort, Bobby Tingstedt, Henry A. Pitt, Marc G. Besselink & Global Audits on Pancreatic Surgery Group (GAPASURG) Global Audits on Pancreatic Surgery Group (GAPASURG), 2020 aug 28, I : Surgery (United States).

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johannes Byrling, Agata Sasor, Johan Nilsson, Katarzyna Said Hilmersson, Roland Andersson & Bodil Andersson, 2020 jun 16, I : Scandinavian Journal of Gastroenterology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (99)