Hereditärt angioödem (HAE) – epidemiologi, genetik och patofysiologi

Organisation: forskargrupp

Forskning

Hereditärt angioödem (HAE) är en ovanlig men allvarlig sjukdom som orsakas av en genetiskt betingad brist eller nedsatt funktion hos enzymhämmaren C1-esteras inhibitor (C1INH). C1INH reglerar aktiviteten i komplement- och kontaktaktiverings-systemen och den störda funktionen vid HAE orsakar återkommande svullnader, huvudsakligen i hud och slemhinnor. I projektet undersöker vi genetik och komorbiditet vid HAE i ett epidemiologiskt perspektiv. Dessutom använder vi kliniska prover för att studera hur obalansen i komplement- och kontaktaktiveringssystemen kan påverka koagulation och immunförsvar. Syftet är att identifiera nya möjligheter till prevention och intervention för att förbättra hälsan hos denna patientgrupp.

Senaste forskningsoutput

Mahya Dezfouli, Sofia Bergström, Lillemor Skattum, Hassan Abolhassani, Maja Neiman, Monireh Torabi-Rahvar, Clara Franco Jarava, Andrea Martin-Nalda, Juana M. Ferrer Balaguer, Charlotte A. Slade, Anja Roos, Luis M. Fernandez Pereira, Margarita López-Trascasa, Luis I. Gonzalez-Granado, Luis M. Allende-Martinez, Yumi Mizuno, Yusuke Yoshida, Vanda Friman, Åsa Lundgren, Asghar Aghamohammadi & 9 andra, Nima Rezaei, Manuel Hernández-Gonzalez, Ulrika von Döbeln, Lennart Truedsson, Toshiro Hara, Shigeaki Nonoyama, Jochen M. Schwenk, Peter Nilsson & Lennart Hammarström, 2020 mar 17, I : Frontiers in Immunology. 11, 455.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)