Host parasite interactions

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Forskning

Allvarliga infektioner, såsom sepsis, är fortfarande en svår medicinsk utmaning världen över. De kliniska symptomen hos patienter med sepsis uppstår genom komplexa interaktioner mellan den infekterande mikroorganismen och värdens immunförsvar, såsom överväldigande inflammatoriska reaktioner, systemisk aktivering av koagulationssystemet, och försämrad fibrinolys.Mina project är fokuserade på så kallade ”värd respons systemen”, då många bevis tyder på att komplikationer från en infektion beror på en överstimulering av värdens försvarsmekanismer som moduleras av bakterien eller bakteriella produkter. Vid allvarliga infektioner, såsom sepsis och septisk chock, hittar man ofta vaskulärt läckage, förhöjda cytokinnivåer, och dysfunktionell koagulation/fibrinolys. För att åstadkomma detta kommer diverse in vitro, ex vivo, och in vivo modeller att användas.

Senaste forskningsoutput

Heiko Herwald, 2019 apr 1, I : Nachrichten aus der Chemie. 67, 4, s. 3

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Heiko Herwald & Arne Egesten, 2019 mar 1, I : Journal of Innate Immunity. 11, 2, s. 109-110

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Kenne, E., Rasmuson, J., Renné, T., Vieira, M. L., Müller-Esterl, W., Heiko Herwald & Lindbom, L., 2019 feb 1, I : FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology. 33, 2, s. 2599-2609 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (40)