Host parasite interactions

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Forskning

Allvarliga infektioner, såsom sepsis, är fortfarande en svår medicinsk utmaning världen över. De kliniska symptomen hos patienter med sepsis uppstår genom komplexa interaktioner mellan den infekterande mikroorganismen och värdens immunförsvar, såsom överväldigande inflammatoriska reaktioner, systemisk aktivering av koagulationssystemet, och försämrad fibrinolys.Mina project är fokuserade på så kallade ”värd respons systemen”, då många bevis tyder på att komplikationer från en infektion beror på en överstimulering av värdens försvarsmekanismer som moduleras av bakterien eller bakteriella produkter. Vid allvarliga infektioner, såsom sepsis och septisk chock, hittar man ofta vaskulärt läckage, förhöjda cytokinnivåer, och dysfunktionell koagulation/fibrinolys. För att åstadkomma detta kommer diverse in vitro, ex vivo, och in vivo modeller att användas.

Senaste forskningsoutput

Wilk, L., 2020 maj 20, Group A Streptococcus: Methods and Protocols. Proft, T. & Loh, J. M. S. (red.). Humana Press, s. 135-144 10 s. (Methods in Molecular Biology; vol. 2136).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Vieira, M. L., Heiko Herwald & Nascimento, A. L. T. O., 2020 mar 6, I : Critical reviews in microbiology. 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Nils Hansson, Heiko Herwald, Kajsa Paulsson, Fleßa, S. & Peter M Nilsson, 2020 jan 29, I : Läkartidningen.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (61)