Hyperpolariserad MR

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Nyckelord: Magnetresonansavbildning (MRT), Magnetresonansspektroskopi (MRS), Hyperpolarisering, Metabolism, Diagnostiska Biomarkörer

Forskning

Utveckling av metoder och tekniker för Hyperpolariserad Magnetresonans för förbättring av känsligheten i molekylär och metabolisk MR-bildbehandling samt MR-spektroskopiska undersökningar. Utvärdering av molekylära biomarkörer i modeller av metaboliska sjukdomar med hjälp av preklinisk Hyperpolariserad MR och andra in vitro och in vivo metoder för molekylär avbildning.

Senaste forskningsoutput

Vladimir P. Denisov, Göran Carlström, Kandadai Venu & Bertil Halle, 1997 apr 25, I : Journal of Molecular Biology. 268, 1, s. 118-136 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)