Immunologi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Immunologi inom det medicinska området
  • Cancer och onkologi

Forskning

Inflammation induceras både vid vävnadsskador och infektioner och dess syfte är att reparera och återställa vävnadens funktion. Inflammation är också en central komponent i autoimmuna sjukdomar och cancer. I dessa situationer är inflammationen inte reglerad på normalt vis. Vid autoimmuna sjukdomar är inflammationen kronisk och kan leda till omfattande vävnadsskador. Vid cancer manipulerar tumörcellerna de inflammatoriska celler, som normalt deltar i inflammatoriska förloppet, så tumörens tillväxt gynnas. Vår forskargrupp studerar hur inflammation induceras vid dessa sjukdomstillstånd. Vi är framför allt intresserade av att förstå hur kroppsegna komponenter kan inducera inflammation. Vi studerar små proteiner, S100 proteiner, som normalt finns inuti vissa celler i vår kropp. Vid skada eller infektion frigörs dessa proteiner och inducerar då inflammation.

Senaste forskningsoutput

Gupta, S., Krug, S., Pokkali, S., Tomas Leanderson, Isaacs, J. T., Srikrishna, G. & Bishai, W. R., 2019, I : American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 199, 3, s. 386-389 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Rizk, J., Kaplinsky, J., Agerholm, R., Kadekar, D., Fredrik Ivars, William W. Agace, Wei-Lynn Wong, W., Szucs, M. J., Myers, S. A., Carr, S. A., Waisman, A. & Bekiaris, V., 2019, I : Science Signaling. 12, 596, aaw3469.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mehmeti, M., Caroline Bergenfelz, Eva Källberg, Millrud, C. R., Björk, P., Fredrik Ivars, Bengt Johansson-Lindbom, Kjellström, S., Ingemar André & Karin Leandersson, 2019, I : Communications Biology. 2, 176.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (566)