Immunmodulerande effekter av blodplättar vid inflammation och infektion

Organisation: forskargrupp

Forskning

Blodplättar är cirkulerande blodceller med en primär roll vid blodets koagulering. Målet med min forskning är att belysa rollen av blodplättar vid inflammation och bakteriell infektion. Bakterier som tar sig till blodet kan orsaka invasiv infektionssjukdomar, såsom sepsis och septisk chock. Projekt inom min grupp är fokuserade på molekylär karakterisering av trombocytaktivering medierat av bakteriella patogener, och de funktionella konsekvenserna för immunförsvaret; leukocyter, endotelceller och komplementsystemet. Den kunskap som genereras kommer att identifiera nya mål för diagnos, prognos och behandling av dessa allvarliga manifestationer av infektionssjukdomar.

Senaste forskningsoutput

Oonagh Shannon, 2021, I: Research and practice in thrombosis and haemostasis. 5, 1, s. 27-37

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Yashuan Chao, Caroline Bergenfelz, Renhua Sun, Xiao Han, Adnane Achour & Anders P Hakansson, 2020 dec 31, I: Scientific Reports. 10, 1, 11 s., 22455.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Feiruz Alamiri, Yashuan Chao, Maria Baumgarten, Kristian Riesbeck & Anders P Hakansson, 2020 sep 18, I: Infection and Immunity. 88, 10, e00133-20.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (21)