Arbetsförmåga och sjukvårdsbehov vid reumatiska sjukdomar

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Forskning

Var tredje besök hos en allmänläkare förorsakas av sjukdomar i rörelseorganen varav de reumatiska sjukdomarna utgör en del. Dessa sjukdomar påverkar människor i alla åldrar avseende försämrad funktion, ofta smärta samt försämrad hälsorelaterad livskvalitet. I vår forskning arbetar vi med att systematiskt kartlägga, studera och följa upp konsekvenserna för individ och samhälle av dessa sjukdomar samt nya behandlingar inom dessa områden. Vi studerar arbetsförmåga och sjukvårdsbehov och gör jämförelser inom och utom Sverige. Vi använder, med forskningsetiskt tillstånd och med hög säkerhet, anonymiserade registerdata kring sjukskrivning, vårdkonsumtion samt utfall i olika kvalitetsregister.

Senaste forskningsoutput

M. E.C. Schelin, H. Westerlind, J. Lindqvist, E. Englid, L. Israelsson, E. Skillgate, L. Klareskog, L. Alfredsson & J. Lampa, 2021 feb 25, I: Scandinavian Journal of Rheumatology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Qing Shen, Yuanjun Ma, Anna Jöud, Maria E C Schelin, Katja Fall, Ove Andrén & Fang Fang, 2021 feb, I: JNCI Cancer Spectrum. 5, 1, s. pkaa108

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Elisabeth Bondesson, 2021, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 95 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (37)