Förbättrad diagnostik och prognostik vid lungcancer och metastaser till lunga

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Beskrivning

Diagnostik av cancer avseende typ och ursprung är tillsammans med hur avancerad cancern är och om vissa särskilda tumöregenskaper föreligger de viktigaste faktorerna för val av behandling. Cancer diagnostiseras i de flesta fall med hjälp av mikroskop. Cancer i lunga kan vara svårdiagnostiserad då man ofta har tillgång till begränsad mängd vävnad från provtagning från tumören, och immunhistokemiska analyser är ofta nödvändiga för klassificering och bestämmande av ursprung. De vanligaste typerna av lungcancer handläggs olika, liksom metastaser till lungorna från tumörer som uppstått i andra organ, något som är mycket vanligt förekommande. Målsättningen med min forskning är att förbättra diagnostiken av lungcancer och metastaser till lunga för att fler patienter ska få säker och specificerad diagnos. Därtill är målsättningen att hitta nya prognostiska markörer vid lungcancer och metastasering till lunga av kolorektalcancer för bättre definiering vilka patienter som bör ha nytta av intensifierad behandling.

Senaste forskningsoutput

Bossé, Y., Li, Z., Xia, J., Manem, V., Carreras-Torres, R., Gabriel, A., Gaudreault, N., Albanes, D., Aldrich, M. C., Andrew, A., Arnold, S., Bickeböller, H., Bojesen, S. E., Brennan, P., Brunnstrom, H., Caporaso, N., Chen, C., Christiani, D. C., Field, J. K., Goodman, G. & 28 andra, Grankvist, K., Houlston, R., Johansson, M., Johansson, M., Kiemeney, L. A., Lam, S., Landi, M. T., Lazarus, P., Le Marchand, L., Liu, G., Olle Melander, Rennert, G., Risch, A., Rosenberg, S. M., Schabath, M. B., Shete, S., Song, Z., Stevens, V. L., Tardon, A., Wichmann, H. E., Woll, P., Zienolddiny, S., Obeidat, M., Timens, W., Hung, R. J., Joubert, P., Amos, C. I. & McKay, J. D., 2020 apr 1, I : International Journal of Cancer. 146, 7, s. 1862-1878 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (32)