Infektion och immunmodulering

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området
  • Infektionsmedicin
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Forskning

I princip alla forskningsprojekt i forskargruppen grundar sig på ett intresse för samspelet mellan sjukdomsframkallande mikroorganismer och människan. Vi använder oss av ett antal olika metoder för att studera detta samspel på molekylär, cellulär, vävnads och organismsnivå. Samevolutionen mellan dessa mikroorganismer och den mänskliga värden har lett till ett stort antal interaktioner som påverkar infektionsförloppet. Dessa interaktioner kan utnyttjas för att utveckla nya antimikrobiella medel, antiinflammatoriska läkemedel och bioteknologiska verktyg. Vi studerar framförallt Gram-positiva bakterier som orsakar sjukdom hos människor, men intresserar oss även för parasiter och bakteriofager (virus som infekterar bakterier).

Senaste forskningsoutput

Yannic C Bartsch, Simon Eschweiler, Alexei Leliavski, Hanna B Lunding, Sander Wagt, Janina Petry, Gina-Maria Lilienthal, Johann Rahmöller, Noortje de Haan, Alexandra Hölscher, Raghu Erapaneedi, Anastasios D Giannou, Lilian Aly, Ryota Sato, Louise A de Neef, André Winkler, Dominique Braumann, Juliane Hobusch, Kyra Kuhnigk, Vanessa Krémer & 19 andra, Moritz Steinhaus, Véronique Blanchard, Timo Gemoll, Jens K Habermann, Mattias Collin, Gabriela Salinas, Rudolf A Manz, Hidehiro Fukuyama, Thomas Korn, Ari Waisman, Nir Yogev, Samuel Huber, Björn Rabe, Stefan Rose-John, Hauke Busch, Friederike Berberich-Siebelt, Christoph Hölscher, Manfred Wuhrer & Marc Ehlers, 2020 sep 1, I: The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 146, 3, s. 652-666 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Magnus Rasmussen & Mattias Collin, 2020 jul 15, I: Clinical Infectious Diseases.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mattias Collin, 2020 mar 20, I: Glycobiology. 30, 4, s. 200-201

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (72)