Infektion och immunmodulering

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området
  • Infektionsmedicin
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Forskning

I princip alla forskningsprojekt i forskargruppen grundar sig på ett intresse för samspelet mellan sjukdomsframkallande mikroorganismer och människan. Vi använder oss av ett antal olika metoder för att studera detta samspel på molekylär, cellulär, vävnads och organismsnivå. Samevolutionen mellan dessa mikroorganismer och den mänskliga värden har lett till ett stort antal interaktioner som påverkar infektionsförloppet. Dessa interaktioner kan utnyttjas för att utveckla nya antimikrobiella medel, antiinflammatoriska läkemedel och bioteknologiska verktyg. Vi studerar framförallt Gram-positiva bakterier som orsakar sjukdom hos människor, men intresserar oss även för parasiter och bakteriofager (virus som infekterar bakterier).

Senaste forskningsoutput

Bartsch, Y. C., Eschweiler, S., Leliavski, A., Lunding, H. B., Wagt, S., Petry, J., Lilienthal, G-M., Rahmöller, J., de Haan, N., Hölscher, A., Erapaneedi, R., Giannou, A. D., Aly, L., Sato, R., de Neef, L. A., Winkler, A., Braumann, D., Hobusch, J., Kuhnigk, K., Krémer, V. & 19 andra, Steinhaus, M., Blanchard, V., Gemoll, T., Habermann, J. K., Mattias Collin, Salinas, G., Manz, R. A., Fukuyama, H., Korn, T., Waisman, A., Yogev, N., Huber, S., Rabe, B., Rose-John, S., Busch, H., Berberich-Siebelt, F., Hölscher, C., Wuhrer, M. & Ehlers, M., 2020 maj 20, I : The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mattias Collin, 2020 mar 20, I : Glycobiology. 30, 4, s. 200-201

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Nägeli, A., Eleni Bratanis, Christofer Karlsson, Oonagh Shannon, Kalluru, R., Adam Linder, Johan Malmström & Mattias Collin, 2019 jul 1, I : Journal of Experimental Medicine. 216, 7, s. 1615-1629

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (71)