Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle

Organisation: forskargrupp

Forskning

Hur kan vi förstå människors handlande med information? Vad får det framväxande nätverkssamhället för konsekvenser för våra informationspraktiker och minnesinstitutioner?

Forskargruppen utforskar människors handlande i en samtid där information tillskrivs allt större betydelser. En utgångspunkt för forskningen är samspelet mellan vad människor gör och de materiella och kulturella villkoren för detta. Bl.a. studeras frågor kring digitala medier, digital publicering och arkivering, informationssökning, informationslitteracitet, trovärdighet, bibliotek i förändring. Forskargruppen består av seniora forskare såväl som doktorander.

Associerade medlemmar

Isto Huvila (Åbo Akademi)
Helena Francke (Högskolan i Borås)

Senaste forskningsoutput

Cecilia Andersson, 2021, Lund: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, Lunds universitet. 256 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Jutta Haider & Olof Sundin, 2021, The Handbook of Peer Production. O'Neil, M., Pentzold, C. & Toupin, S. (red.). Wiley, s. 169-184 (Wiley Handbooks in Communication and Media Series ).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Nora Schmidt, 2020 sep 2, Lund: Lund University, Faculties of Humanities and Theology. 426 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (159)