Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle

Organisation: forskargrupp

Forskning

Hur kan vi förstå människors handlande med information? Vad får det framväxande nätverkssamhället för konsekvenser för våra informationspraktiker och minnesinstitutioner?

Forskargruppen utforskar människors handlande i en samtid där information tillskrivs allt större betydelser. En utgångspunkt för forskningen är samspelet mellan vad människor gör och de materiella och kulturella villkoren för detta. Bl.a. studeras frågor kring digitala medier, digital publicering och arkivering, informationssökning, informationslitteracitet, trovärdighet, bibliotek i förändring. Forskargruppen består av seniora forskare såväl som doktorander.

Associerade medlemmar

Isto Huvila (Åbo Akademi)
Helena Francke (Högskolan i Borås)

Senaste forskningsoutput

Johanna Rivano Eckerdal, Lisa Olsson Dahlquist & Lisa Engström, 2020 mar 18, IDEALS. Illinois Digital Environment for Access to lear Ning and Scholarship: iConference 2020 Proceedings. Illinois: iSchools, 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Lisa Engström, 2020 feb 1, Lund: Lunds universitet. Institutionen för kulturvetenskaper. 36 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (148)