Signaltransduktionsforskning

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Endokrinologi och diabetes

Forskning

Vår målsättning är att identifiera mekanismer som är relevanta i sammanhanget insulinresistens och diabetes/diabeteskomplikationer med fokus på fettväven. I sammanhanget diabeteskomplikationer har vi börjat intressera oss för innerörat, organet för hörsel och balans, många studier visar nämligen ett samband mellan diabetes och försämrad innerörefunktion. På cellulär nivå utforskar vi signalvägar, system i cellen som medierar hormoners effekter, med fokus på cAMP/cGMP-nedbrytande enzym (PDEn) och insulinsignaleringsvägar. I fettceller medierar ett specifikt PDE, PDE3B, insulins förmåga att hämma fettnedbrytningen, en nyckelfunktion i energimetabolism. Vi har nyligen visat att flera PDEn, insulinreceptorn och den insulin-känsliga glukostransportöten GLUT4 uttrycks i innerörats sensoriska epitel och vill nu utreda mer i detalj rollen för dessa system vid kontroll av innerörat med förhoppningen att förstå mer av den molekylära kopplingen mellan diabetes och inneröredysfunktion.

Senaste forskningsoutput

Franziska Kopietz, Yazeed Alshuweishi, Silvia Bijland, Fatmah Alghamdi, Eva Degerman, Kei Sakamoto, Ian P Salt & Olga Göransson, 2021 jan 25, I: The Biochemical journal. 478, 3, s. 633-646

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ulrika Axling, Michele Cavalera, Eva Degerman, Mats Gåfvels, Gösta Eggertsen & Cecilia Holm, 2020, I: Adipocyte. 9, 1, s. 587-599 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (154)