Internmedicin - epidemiologi

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Endokrinologi och diabetes
  • Medicinsk genetik
  • Allmän medicin
  • Fysiologi
  • Gastroenterologi
  • Reumatologi och inflammation

Nyckelord

  • Kärl, Malmö offspring studie, arterit

Beskrivning

Vi forskar inom de kardiometabola, kardiovaskulära, renala samt gastro-intestinala områdena med en rad självständiga forskare och doktorander. Den kardiometabola forskningen leds av professor Peter M Nilsson och inriktar sig på studier av tidigt vaskulärt åldrande samt dess samband med insulinresistens, metabola avvikelser och typ 2 diabetes. Där finns såväl klassiska epidemiologiska som genetiska aspekter. I ”Malmö Offspring Study” (MOS) undersöks dessa samband över tre generationer (www.med.lu.se/mos). Inom det kardiovaskulära området bedrivs forskning kring betydelsen av inflammatoriska och metabola faktorers betydelse för utveckling av perifer artärsjukdom och aortaaneurysm under ledning av professor Anders Gottsäter. Gastroenterologisk forskning leds av professor Bodil Ohlsson med fokus på hur sjukdom och kost interagerar i olika symptompresentationer och sjukdomsmanifestationer från mag-tarmkanalen, samt hur neuropati kan yttra sig som dysfunktion av olika organsystem. En viktig uppgift är att förbättra

Senaste forskningsoutput

COVID-19 and microscopic colitis collaborators COVID-19 and microscopic colitis collaborators, 2021 jun 1, I: Gastroenterology. 160, 7, s. 2585-2587.e3

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Fredrika Schill, Simon Timpka, Peter M Nilsson, Olle Melander & Sofia Enhörning, 2021 maj 30, I: ESC Heart Failure.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1653)