Språk, Kognition och Discourse@Lund (SKD@L)

Organisation: forskargrupp

Forskning

SKD@L är en forskargrupp som arbetar med teoriutveckling på basis av hur språket används. Vår forskning rör hur vi uttrycker betydelse genom språket, hur vi tillägnar oss språk och förstår språk, hur språket utvecklas och hur det varierar i olika social kontexter, diskurser och tider. Vi använder oss av experimentella metoder, korpus metoder samt diskursanalytiska tekniker.

Senaste forskningsoutput

Hult, F. & Kelly-Holmes, H., 2019 jan 2, I : International Journal of Multilingualism. 16, 1, s. 79-93

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carita Paradis, 2019, (Submitted) Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundets Årsbok.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (188)