Laryngoesofagologi, allergi och livskvalitet

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oto-rino-laryngologi
  • Lungmedicin och allergi
  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Nasal, hals, öra

Beskrivning

Cirka 20 procent av svensk befolkning beräknas drabbas av allergi. Behandlingen är huvudsakligen symtomatisk. Den kausala behandlingen är hyposensibilisering. Denna behandling är omfattande och tidsödande. Vi försöker effektivisera och förbättra behandlingen av luftburen allergi genom att utveckla nya behandlingsstrategier. Vi studerar också det fysiologiska sambandet mellan allergisk rinit och astma. Utöver detta pågår en hälsoekonomisk studie eftersom allergisk sjukdom och dess behandling har samhällsekonomiska konsekvenser. Patienter som genomgår laryngektomi på grund av cancer förlorar sin röst. Genom att operera in en ventil mellan matstrupe och luftstrupe kan ett röstsubstitut erhållas. För vissa patienter är det dock svårt att erhålla en fungerande röst. Vi studerar nu sambandet mellan matstrupens funktion och talet och varför en del patienter har svårt att komma igång med sitt tal.

Senaste forskningsoutput

Tobias Hallén, Daniel S. Olsson, Dan Farahmand, Daniela Esposito, Ann Charlotte Olofsson, Sofie Jakobsson, Eva Jakobsson Ung, Pernilla Sahlstrand-Johnson, Gudmundur Johannsson, Thomas Skoglund & Henrik Bergquist, 2021 feb 18, (E-pub ahead of print) I: Journal of Neurological Surgery, Part B: Skull Base. 200361.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Laila Hellkvist, Eric Hjalmarsson, Dan Weinfeld, Åslög Dahl, Agneta Karlsson, Marit Westman, Karin Lundkvist, Ola Winqvist, Susanna Kumlien Georén, Ulla Westin & Lars Olaf Cardell, 2021, (Accepted/In press) I: Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sven F. Seys, Shana De Bont, Wytske J. Fokkens, Claus Bachert, Isam Alobid, Manuel Bernal-Sprekelsen, Leif Bjermer, Ina Callebaut, Lars Olaf Cardell, Sean Carrie, Paolo Castelnuovo, Russell Cathcart, Jannis Constantinidis, Leen Cools, Marjolein Cornet, Gregory Clement, Tony Cox, Lieve Delsupehe, Jaime Correia-de-Sousa, Lauren Deneyer & 41 andra, Geert De Vos, Zuzana Diamant, Maria Doulaptsi, Simon Gane, Philippe Gevaert, Claire Hopkins, Valérie Hox, Thomas Hummel, Werner Hosemann, Raf Jacobs, Mark Jorissen, Anette Kjeldsen, Basile N. Landis, Winde Lemmens, Andreas Leunig, Valerie Lund, Gert Mariën, Joaquim Mullol, Metin Onerci, Susanna Palkonen, Isabel Proano, Emmanuel Prokopakis, Dermot Ryan, Herbert Riechelmann, Pernilla Sahlstrand-Johnson, Sanna Salmi-Toppila, Christine Segboer, Kato Speleman, Andreas Steinsvik, Pavol Surda, Peter Valentin Tomazic, Olivier Vanderveken, Laura Van Gerven, Thibaut Van Zele, Jan Verfaillie, Benedicte Verhaeghe, Kathie Vierstraete, Stephan Vlaminck, Martin Wagenmann, Benoit Pugin & Peter W. Hellings, 2020 nov 1, I: Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology. 75, 11, s. 2867-2878 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (276)