Laryngoesofagologi, allergi och livskvalitet

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oto-rino-laryngologi
  • Lungmedicin och allergi
  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Nasal, hals, öra

Beskrivning

Cirka 20 procent av svensk befolkning beräknas drabbas av allergi. Behandlingen är huvudsakligen symtomatisk. Den kausala behandlingen är hyposensibilisering. Denna behandling är omfattande och tidsödande. Vi försöker effektivisera och förbättra behandlingen av luftburen allergi genom att utveckla nya behandlingsstrategier. Vi studerar också det fysiologiska sambandet mellan allergisk rinit och astma. Utöver detta pågår en hälsoekonomisk studie eftersom allergisk sjukdom och dess behandling har samhällsekonomiska konsekvenser. Patienter som genomgår laryngektomi på grund av cancer förlorar sin röst. Genom att operera in en ventil mellan matstrupe och luftstrupe kan ett röstsubstitut erhållas. För vissa patienter är det dock svårt att erhålla en fungerande röst. Vi studerar nu sambandet mellan matstrupens funktion och talet och varför en del patienter har svårt att komma igång med sitt tal.

Senaste forskningsoutput

Dan Weinfeld, Ulla Westin, Laila Hellkvist, Ulf Henrik Mellqvist, Ingvar Jacobsson & Lars Olaf Cardell, 2020 apr 28, I : Allergy, Asthma and Clinical Immunology. 16, 1, 31.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lars Malm, 2020 jan, I : Skin Research and Technology. 26, 1, s. 61-66 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (273)