Livshistoria och funktionell ekologi

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Forskargruppen Livshistoria och funktionell ekologi studerar de mekanismer som påverkar avvägningen mellan reproduktion och överlevnad hos olika fåglar. Blåmesen, till exempel, investerar i många ungar och lever därför kortare tid. Havsörnen, däremot, satsar på att leva länge och får då inte så många ungar.

Forskning

Vi undersöker individers strategier och val i livet. Vi studerar hur de skapar strategier för att lyckas överleva och reproducera sig själva genom att investera och satsa både tid och energi. Den som investerar stora delar av sina resurser på att leta efter mat för att själv överleva kan inte satsa lika mycket tid och energi på att reproducera sig. Eller tvärtom. Vi studerar fysiologiska, kroppsliga, anpassningar och begränsningar för att förstå hur evolutionen har skapat sådana strategier. Vår forskning handlar också om hur ekologiska förutsättningar bidrar till att skapa förutsättningar för optimala strategier. Det kan handla om hur mänskliga aktiviteter påverkar andra djur och deras livsval. Ett exempel är att fåglar kan välja att bosätta sig i städer för att tillgången på mat kan vara bättre där än i skogen. Samtidigt kan det finnas andra faktorer i staden som påverkar negativt. Föroreningar och buller är två exempel.

Senaste forskningsoutput

Antica Culina, Carlos Camacho, Caroline Isaksson, Jan-Åke Nilsson, Johan Nilsson, Hannah Watson, Marcel E. Visser & et al. et al., 2021 sep 1, I: Journal of Animal Ecology. 90, 9, s. 2147-2160 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Andreas Nord, 2021 aug, The Hoot - Newsletter from the Scottish Ornithologists Club, Summer 2021, 18.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (220)